Pozdravna riječ

Poštovani kolege, 

izuzetno nam je zadovoljstvo još jednom vas pozvati na naše tradicionalne "Dileme u neurologiji" kao i jubilarni "V kongres Intenzivne neurologije". Kao što smo već najavili, glavne teme obuhvaćaju cjelokupno područje neurologije pa vjerujemo da smo na taj način uspjeli izazvati zanimanje ne samo neurologa nego i srodnih struka.

U preliminarnom programu kongresa najavljen je i raspored održavanja glavnih tema, a budući da je većina vremena unutar sekcija ostavljena za prezentaciju prijavljenih radova, pozivamo vas da svoja iskustva podijelite sa svima nama, kako bismo raspravama razriješili (ili možda baš izazvali) kliničke dileme sa što manje teorije a više prakse. Misao vodilja kroz sve teme je “Bolesnik kojeg pamtim”, stoga je upravo prikaz zanimljivih slučajeva okosnica ovogodišnjeg kongresa.

Molimo vas da kratke sažetke svoje prezentacije prijavite na odgovarajući obrazac do 31. ožujka, kako bismo na vrijeme složili konačni program. Trajanje prezentacije je 10 minuta, a konačnu potvrdu prihvaćanja prezentacije kao i termina izlaganja na kongresu poslati ćemo do 20. travnja. Kod prijave rada obavezna je i registracija autora odnosno predavača na kongresu na poveznici za registracije.

Sigurni smo da će i ovoga puta kongres doprinijeti napretku neurološke struke kao i neuroznanosti te da ćemo vrijeme provedeno na Braču pamtiti ne samo kao stručno korisno već i kao još jednu priliku za izmjenom iskustava i ugodno profesionalno druženje. 

Za Organizacijski odbor

prof dr sc Ervina Bilić
prof dr sc Zdravka Poljaković 

Hrvatski liječnički zbor
Hrvatsko neurološko društvo

Tehnički organizator:
Concorda d.o.o.
Čazmanska 6, 10 000 Zagreb

  • Pokrovitelji

© Copyright 2023 , Sva prava pridržana | Design by BelSoft